بایگانی برچسب ها: پروژه های محوله به شر کت پیدکو

دانلود گزارش کارآموزی شركت بین المللی توسعه مهندسی پارس جنوبی

دانلود گزارش کارآموزی شركت بین المللی توسعه مهندسی پارس جنوبی

دانلود گزارش کارآموزی شركت بین المللی توسعه مهندسی پارس جنوبی(پیدکو) فهرست مطالب مقدمه فصل اول:آشنایی با مکان کار آموزی 1-1شركت بین المللی توسعه مهندسی پارس جنوبی(پیدکو) 2-1  آشنایی با استان بوشهر -3-1 موقعیت میدان گازی -4-1 بررسی لایه های نفتی میدان گازی پارس جنوبی -5-1 نمودار سازمانی و تشکیلات فصل دوم: پروژه های محوله به شر کت پیدکو 1-2 – پروژه های انجام شده -2-2 پروژه های در حال اجرا فصل سوم: مطالعات کتابخانه ای 1-3- توسعه فازهای مختل...

ادامه مطلب