بایگانی برچسب ها: پروژه پروتکل های مسیر یابی در شبکه های حسگر بی سیم

پروژه پروتکل های مسیر یابی در شبکه های حسگر بی سیم

پروژه پروتکل های مسیر یابی در شبکه های حسگر بی سیم

دانلود پروژه پروتکل های مسیر یابی در شبکه های حسگر بی سیم م  فهرست مطالب مقدمه افزودن به ضریب عملکرد هکرها سطح ۱ امنیت پیرامون سطح ۲ امنیت پیرامون استاندارد شبکه های محلی بی سیم شبکه های بی سیم و انواع WPAN,WWAN.WLAN مقدار بر شبکه خصوصی مجازی (VPN) دسته بندی VPN بر اساس رمزنگاری دسته بندی VPN بر اساس لایه پیاده سازی مقایسه تشخیص نفوذ و پیشگیری از نفوذ تفاوت شکلی تشخیص با پیشگیری تشخیص نفوذ نتیجه ی نهایی مقدمه ای بر تشخیص نفوذ انواع حمل...

ادامه مطلب

پروژه پروتکل های مسیر یابی در شبکه های حسگر

پروژه پروتکل های مسیر یابی در شبکه های حسگر

دانلود پروتکل های مسیر یابی در شبکه های حسگر بی سیم فهرست مطالب * مقدمه ۳ * افزودن به ضریب عملکرد هکرها۴ * سطح ۱ امنیت پیرامون۵ * سطح ۲ امنیت پیرامون ۷ * استاندارد شبکه های محلی بی سیم ۹ * شبکه های بی سیم و انواع WPAN,WWANWLAN 11 * مقدار بر شبکه خصوصی مجازی (VPN)12 * دسته بندی VPN بر اساس رمزنگاری ۱۲ * دسته بندی VPN بر اساس لایه پیاده سازی ۱۴ * مقایسه تشخیص نفوذ و پیشگیری از نفوذ۱۴ * تفاوت شکلی تشخیص با پیشگیری۱۴ * تشخیص نفوذ۱۶ * نتی...

ادامه مطلب