بایگانی برچسب ها: پروژه چگونگی انتقال نیروی برق از نیروگاه تا توزیع برق

پروژه چگونگی انتقال نیروی برق

پروژه چگونگی انتقال نیروی برق

دانلود پروژه چگونگی انتقال نیروی برق از نیروگاه تا توزیع برق   فهرست مطالب * خلاصه گزارش  1 * مقدمه2 * تاریخچه صنعت برق3 * فصل اول: آشنایی با پستهای فشار قوی در صنعت برق 6 * مقدمه7 * (1-1) انواع پست ها از نظر ولتاژ9 * (1-1-1)پستهای بالابرنده ولتاژ9 * (2-1-1) پستهای کاهنده ولتاژ يا توزیع9 * (3-1-1) پستهای کلیدی9 * (2-1) انواع پستها از نظر قرار گرفتن تجهیزات9 * (1-2-1) پستهای فضای باز9 * (2-2-1) پستهای فضای بسته10 * (3-1) اجزای تشکیل دهنده پس...

ادامه مطلب