بایگانی برچسب ها: پروژه کارآفرینی احداث پمپ بنزین

دانلود پروژه کارآفرینی احداث پمپ بنزین

دانلود پروژه کارآفرینی احداث پمپ بنزین

پروژه کارآفرینی احداث پمپ بنزین فهرست مطالب مشخصات کلی طرح – مقدمه و تقاضای بازار – فرآیند و پروسه خدمات و زمان بندی طرح سرمایه گذاری ثابت طرح – محوطه سازی و ساختمانها -تأسیسات و تجهیزات ماشین آلات و تجهیزات – وسایل نقلیه – تجهیزات اداری و کارگاهی – هزینه های قبل از بهره برداری – جدول هزینه های ثابت طرح هزینه های جاری طرح – حقوق دستمزد پرسنل غیر تولیدی و تولیدی – سوخت انرژی – است...

ادامه مطلب