بایگانی برچسب ها: پروژه کارآفرینی طرح خود اتکایی در مدارس شبانه روزی پرورش قارچ

دانلود پروژه کارآفرینی طرح خود اتکایی در مدارس شبانه روزی پرورش قارچ

دانلود پروژه کارآفرینی طرح خود اتکایی در مدارس شبانه روزی پرورش قارچ

کارآفرینی طرح خود اتکایی در مدارس شبانه روزی (پرورش قارچ) فهرست مطالب  پیشگفتار فصل اول :طرح تحقیق موضوع تحقیق  الف معرفی مدارس شبانه روزی   د خود اتکایی مدارس راهنمایی تحصیلی شبانه روزی  ه فصل دوم:تاریخچه قارچ قارچ یک غذای ارزشمند ۱ تاریخ   ۵ فصل سوم:کشت وپرورش قارچ صدفی   ۱۲ پرورش قارچ صدفی   ۱۳ فضای مورد نیاز  ۱۳ محیط ونحوه کشت قارچ صدفی  ۱۴ بذر زنی     ۱۴ کنترل –دماونور قارچ صدفی  ۱۵ آبیاری-میزان تولید   ۱۵ کشت در قفسه یا تاقچه  ...

ادامه مطلب