بایگانی برچسب ها: پروژه کارآفرینی طرح خود اتکایی در مدارس شبانه روزی پرورش قارچ

دانلود پروژه کارآفرینی طرح خود اتکایی در مدارس شبانه روزی پرورش قارچ

دانلود پروژه کارآفرینی طرح خود اتکایی در مدارس شبانه روزی پرورش قارچ

کارآفرینی طرح خود اتکایی در مدارس شبانه روزی (پرورش قارچ) فهرست مطالب  پيشگفتار فصل اول :طرح تحقيق موضوع تحقيق  الف معرفي مدارس شبانه روزي   د خود اتكايي مدارس راهنمايي تحصيلي شبانه روزي  ه فصل دوم:تاریخچه قارچ قارچ يك غذاي ارزشمند 1 تاریخ   5 فصل سوم:کشت وپرورش قارچ صدفی   12 پرورش قارچ صدفی   13 فضای مورد نیاز  13 محیط ونحوه کشت قارچ صدفی  14 بذر زنی     14 کنترل –دماونور قارچ صدفی  15 آبیاری-میزان تولید   15 کشت در قفسه یا تاقچه ...

ادامه مطلب