بایگانی برچسب ها: پروژه کارآفرینی کارخانه توليد گچ

دانلود پروژه کارآفرینی کارخانه توليد گچ

دانلود پروژه کارآفرینی کارخانه توليد گچ

دانلود پروژه کارآفرینی کارخانه توليد گچ طرح کسب و کار – کارخانه توليد گچ فهرست مطالب 1- عنوان کسب و کار. 4 2- مشخصات محل اجرای طرح. 4 3- چشم اند از. 6 4- بیان ماموریت کسب و کار. 6 خلاصه مدیریتی. 6 توصیف کسب کار. 8 تحلیل بازار و ارزیابی ریسک… 9 ب:هدفگیری بازار: 11 ج- محصول/خدمات: 11 مشخصات شیمیایی: 13 اطلاعات در مورد دانش فنی تولید و چگونگی تامین آن را بیان کنید؟. 13 5. تحلیل رقابتی. 14 نتایج تحلیل های برداشت شده از جدول فوق ر...

ادامه مطلب