بایگانی برچسب ها: پروژه کارآفرینی گالری هنر شرق

دانلود پروژه کارآفرینی گالری هنر شرق

دانلود پروژه کارآفرینی گالری هنر شرق

دانلود پروژه کارآفرینی گالری هنر شرق فهرست مطالب مقدمه : 4 خلاصه طرح : 6 گالري هنر شرق 6 اعضاي گروه 6 توصيف پروژه : 7 امكان سنجي : 8 نياز سنجي : 9 جدول برآورد تجهيزات و بر آورد قيمت 10 كروكي تجهيزات : 11 چارت تشكيلاتي : 13 جدول نيروي انساني مورد نياز و بر آورد حقوق 14 شرح وظايف 15 جدول بر آورد مواد مصرفي : يك ماهه 16 شرايط محل تاسيس 17 جدول بر آورد هزينه ها 18 محاسبه هزينه استهلاك تجهيزات : 19 جدول سرمايه گذاري 21 نحوه برآورد سرمايه 22 مجم...

ادامه مطلب