بایگانی برچسب ها: پروژه کارآفرینی گالری هنر شرق

دانلود پروژه کارآفرینی گالری هنر شرق

دانلود پروژه کارآفرینی گالری هنر شرق

دانلود پروژه کارآفرینی گالری هنر شرق فهرست مطالب مقدمه : ۴ خلاصه طرح : ۶ گالری هنر شرق ۶ اعضای گروه ۶ توصیف پروژه : ۷ امکان سنجی : ۸ نیاز سنجی : ۹ جدول برآورد تجهیزات و بر آورد قیمت ۱۰ کروکی تجهیزات : ۱۱ چارت تشکیلاتی : ۱۳ جدول نیروی انسانی مورد نیاز و بر آورد حقوق ۱۴ شرح وظایف ۱۵ جدول بر آورد مواد مصرفی : یک ماهه ۱۶ شرایط محل تاسیس ۱۷ جدول بر آورد هزینه ها ۱۸ محاسبه هزینه استهلاک تجهیزات : ۱۹ جدول سرمایه گذاری ۲۱ نحوه برآورد سرمایه ۲۲...

ادامه مطلب