بایگانی برچسب ها: پروژه کارخانه باند و گاز و پنبه.pdf

دانلود پروژه کارخانه باند و گاز و پنبه

دانلود پروژه کارخانه باند و گاز و پنبه

کارخانه باند و گاز و پنبه فهرست مطالب : ۱ – معرفی شرکت باند و گاز و پنبه کاوه ۱-۱- تاریخچه شرکت ۱-۱-۱- محل استقرار کارخانه ۱-۱-۲- مساحت کارخانه ۱-۱-۳- سال تاسیس ۱-۱-۴- واحدهای فعال در کارخانه ۱-۱-۵- تعداد پرسنل ۱-۱-۶- واحدهای فعال در دفتر مرکزی ۱-۲- اهداف شرکت ۱-۳- خط مشی سازمان (شرکت) فاز اول : تولید پنبه هیدروفیل ۲- مراحل مختلف تولید پنبه هیدروفیل ۲-۱- مراحل حلاجی ۲-۲- مرحله فشرده نمودن پنبه خام با استمبینگ ۲-۳-مرحله بلیچ یا تکمیل نم...

ادامه مطلب