بایگانی برچسب ها: پروژه کایزن

دانلود پروژه کایزن و مدیریت کیفیت

دانلود پروژه کایزن و مدیریت کیفیت

کایزن و مدیریت کیفیت فهرست مطالب کایزن و مدیریت کیفیت ۱ معرفی کایزن ۲ مفاهیم اصولی کایزن ۴ کایزن و مدیریت ۵ تأکید بر فرایند، به جای تأکید بر نتیجه هدف ۶ پیروی از چرخه‎ها ۷ اولویت‎بخشی به کیفیت ۸ اظهارنظر براساس آمار و داده‎های صحیح ۹ مشتری را فرایند بعدی قلمداد کردن ۹ کنترل کیفیت جامع و کایزن: ۱۰ کایزن در برابر نوآوری (۱) ۱۵ کایزن از طریق کنترل کیفیت جامع ۲۰ کنترل کیفیت و کیفیت مردم ۲۰ دیدگاه‎های غرب و ژاپن نسبت به کنترل کیفیت ۲۴ استنا...

ادامه مطلب