بایگانی برچسب ها: پست مدرنيسم

دانلود پروژه پست مدرنیسم

دانلود پروژه پست مدرنیسم

پست مدرنیسم فهرست مطالب پست مدرن (پسامدرن) پست مدرنیسم پست مدرنیسم‌ها مباحثی در فرهنگ روشنفکرانه و عوامانه (هنر تجسمی) پست مدرن ( پسامدرن ) Post Modern اصطلاحی که برای پست مدرن در نظر گرفته شد و انتخاب آن در دهه ۸۰ سبک خاصی برگشت که نه تنها عقاید و ایده های اصلی بلکه تئوریها و نظریه های مختلف طراحان سراسر دنیا را نیز در بر گرفت . در معماری پست مدرن این اصطلاح بطور رسمی و موثر ف مدرنیسم خالص را رد می کند از نئوکلاسیک حمایت کرده به...

ادامه مطلب