بایگانی برچسب ها: پلان خانه های خورشیدی

دانلود پاورپوینت خانه های خورشیدی

دانلود پاورپوینت خانه های خورشیدی

دانلود پاورپوینت خانه های خورشیدی چکیده ای از مطالب مقدمه انسان اوليه براي محفوظ ماندن از نيروهاي طبيعت از خود طبيعت كمك گرفت و در غارها وپناه درختان و بين سنگها ازخود محافظت ميكرد . او به تدريج آموخت كه سر پناه خود را دا ئمي تر سازد و بدين ترتيب تمدنهاي مختلف جهان سبكها وروشهاي معماري مخصوص به خود را با توجه به شرايط خاص آب و هوايي همان منطقه بكار مي بردند.آنها به نفع خودازشرايط محيطي استفاده كرده بوسيله آفتاب ،باد و آب خانه اي راحتتر و...

ادامه مطلب