بایگانی برچسب ها: پلیس قضائی

دانلود کارتحقیقی پلیس قضائی

دانلود کارتحقیقی پلیس قضائی

دانلود کارتحقیقی پلیس قضائی دانلود کارتحقیقی پلیس قضائی  «ضابطین دادگستری» به دلیل وظایف حساسی که بر عهده آنان گذاشته شده است، از اهمیت خاصی برخوردارند و به همین دلیل، قانون گذار طی مباحث اولیه قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب، به موضوع ضابطین و وظایف آنان پرداخته است. آنچه مسلم است، اولین برخورد مقامات قانونی با جرایم ارتکابی، توسط ضابطین صورت می پذیرد و به عقیده متخصصان علوم جرم یابی، چنانچه این برخورد اولیه، توأم با دقت، ه...

ادامه مطلب