بایگانی برچسب ها: پمپ خانه مرکزی

دانلود پروژه شرکت کویر تایر

دانلود پروژه شرکت کویر تایر

شرکت کویر تایر فهرست مطالب مقدمه۱ اطلاعات عمومی کارخانه ۲ منابع تامین تکنولوژی ۲ منابع تامین ماشین آلات ۳ تاریخچه تایر ۴ فصل اول:خلاصه تحقیق ۷ تاثیرات مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کویر تایر۹ ترکیب نیروی انسانی ۹ ترکیب سهامداران .۹ مواد تشکیل دهنده تایر۱۰ مراحل تولید ۱۱ فصل دوم : انتخاب، استفاده، نگهداری ۱۵ فصل سوم : بررسی خط تولید ۴۱ بخش اول : خط تولید ۴۳ بخش دوم : نیروگاه بخار ۷۴ بخش سوم : تهویه مطبوع ۱۰۰ بخش چهارم : فاضلاب ۱۱۰ فصل چهار...

ادامه مطلب

دانلود پروژه فرآیند تولید در کارخانه کویر تایر

دانلود پروژه فرآیند تولید در کارخانه کویر تایر

فرآیند تولید در کارخانه کویر تایر فهرست مطالب  مقدمه۱ اطلاعات عمومی کارخانه ۲ منابع تامین تکنولوژی ۲ منابع تامین ماشین آلات ۳ تاریخچه تایر ۴ فصل اول:خلاصه تحقیق ۷ تاثیرات مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کویر تایر۹ ترکیب نیروی انسانی ۹ ترکیب سهامداران .۹ مواد تشکیل دهنده تایر۱۰ مراحل تولید ۱۰ فصل دوم : انتخاب، استفاده، نگهداری ۱۵ فصل سوم : بررسی خط تولید ۴۱ بخش اول : خط تولید ۴۳ بخش دوم : نیروگاه بخار ۷۵ بخش سوم : تهویه مطبوع ۱۰۱ بخش چ...

ادامه مطلب