بایگانی برچسب ها: پمپ های سانتریفوژ

دانلود پروژه طراحی پمپ های سانتریفوژ

دانلود پروژه طراحی پمپ های سانتریفوژ

  دانلود پروژه طراحی پمپ های سانتریفوژ فهرست مطالب مقدمه ۱ فصل اول : انواع پمپ ها و آشنایی مختصر با آنها ۳ مقدمه ۴ ۱ . ۱ ) تقسیم بندی پمپ ها ۴ ۱ . ۱ . ۱ ) پمپ های جابجایی مثبت ۵ ۱ . ۱ . ۲ ) پمپ های دینامیکی ۷ ۱ . ۲ ) مقایسه ای بین پمپ های جابجایی مثبت و پمپ های دینامیکی ۹ فصل دوم : معرفی پمپ های سانتریفوژ اصول کار و محاسبات پایه آنها ۱۱ ۲ . ۱ ) پمپ های سانتریفوژ (گریز از مرکز) ۱۲ ۲ . ۲ . ۱ ) اصول کلی و تئوری حاکم بر پمپ ها...

ادامه مطلب