بایگانی برچسب ها: پمپ های سانتریفوژ

دانلود پروژه طراحي پمپ هاي سانتريفوژ

دانلود پروژه طراحي پمپ هاي سانتريفوژ

  دانلود پروژه طراحي پمپ هاي سانتريفوژ فهرست مطالب مقدمه 1 فصل اول : انواع پمپ ها و آشنایی مختصر با آنها 3 مقدمه 4 1 . 1 ) تقسیم بندی پمپ ها 4 1 . 1 . 1 ) پمپ های جابجایی مثبت 5 1 . 1 . 2 ) پمپ های دینامیکی 7 1 . 2 ) مقایسه ای بین پمپ های جابجایی مثبت و پمپ های دینامیکی 9 فصل دوم : معرفی پمپ های سانتریفوژ اصول کار و محاسبات پایه آنها 11 2 . 1 ) پمپ های سانتریفوژ (گریز از مرکز) 12 2 . 2 . 1 ) اصول کلی و تئوری حاکم بر پمپ های سانتریفوژ 13 ...

ادامه مطلب