بایگانی برچسب ها: پوستر هاي سياسي لهستان

دانلود پروژه بررسی مفهوم در عناصر تصویری پوستر های مکتب لهستان

دانلود پروژه بررسی مفهوم در عناصر تصویری پوستر های مکتب لهستان

بررسی مفهوم در عناصر تصویری پوستر های مکتب لهستان فهرست مطالب چکیده مقدمه روش تحقیق فصل اول: آشنایی با کشورهای بلوک شرق – تقسیم آلمان – شورش ها – دیوار برلین – بهارپراگ – از هم پاشی بلوک شوروی فصل دوم:آشنایی با مسائل سیاسی،اجتماعی و جغرافیایی لهستان – راهنمای زبان لهستان – وضعیت لهستان در جنگ جهانی اول – هزینه های جنگ برای لهستان – لهستان پس از جنگ جهانی دوم فصل سوم:ویژگی های فرهنگی ...

ادامه مطلب