بایگانی برچسب ها: پوشش فسفات فلزات قليايي

پروژه فسفاتکاری و آماده سازی سطوح فلزی

پروژه فسفاتکاری و آماده سازی سطوح فلزی

دانلود پروژه فسفاتکاری و آماده سازی سطوح فلزی    فهرست مطالب * چکیده ۱ * مقدمه : آماده سازی فلز ۱۵ * فصل اول : سابقه تاریخی * فسفاتکاری قبل از جنگ جهانی ۱۵ * فسفاتکاری درطی جنگ جهانی ۱۹ * توسعه در زمان جنگ ۲۵ * توسعه بعد از جنگ ۲۷ * فصل دوم : اندیشه‌های نظری * مکانیسم‌های واکنش۳۰ * زینک اورتوفسفاتها۳۲ * فسفات منگنز ۳۲ * فسفات آهن ۳۳ * تشکیل پوشش ۳۳ * شتابدهنده‌ها ۴۳ * شتابدهنده‌های نیکل و مس ۴۶ * شتابدهنده‌های اکسید کننده ۴۷ * شتابدهندگی...

ادامه مطلب