بایگانی برچسب ها: پياده سازي خدمات بي اتصال

دانلود پروژه شبكه هاي كامپيوتري

دانلود پروژه شبكه هاي كامپيوتري

دانلود پروژه شبكه هاي كامپيوتري      شبكه هاي كامپيوتري فهرست مطالب * فصل 1 * سخت افزار شبكه * شبكه هاي محلي * شبكه هاي شهري * شبكه هاي گسترده * شبكه هاي بي سيم * شبكه هاي خانگي * شبكه بندي * فصل 2 * نرم افزار شبكه * سلسله مراتب قرارداد * اصول طراحي لايه ها * خدمات اتصال گرا و بي اتصال * عمليات خدمات * رابطه بين خدمات و قراردادها * مدل هاي مرجع * مدل مرجع OSI * مدل مرجع TCP/IP * فصل3 * لايه طراحي شبكه * *اصول طراحي لايه شبكه * – ...

ادامه مطلب