بایگانی برچسب ها: پيامدهاي سياسي انقلاب اسلامي.doc

مقاله نتایج و پیامدهای سیاسی انقلاب اسلامی

مقاله نتایج و پیامدهای سیاسی انقلاب اسلامی

نتایج و پیامدهای سیاسی انقلاب اسلامی ایران   طرح مسئله پدیده انقلاب بدون در نظر گرفتن محدوده زمانی و مکانی ، در اکثر نقاط جهان چه در گذشته و چه در دوران معاصر . مراحل و فرایند نسبتاً مشابهی را طی کرده است . به گونه ای که در این زمینه . نظریه مشهور برینتون در کتاب کالبد شکافی چهار انقلاب (فرانسه ، روسیه ، چین و امریکا) موید نظر فوق است . به عبارت دیگر ، در اکثر انقلابات دیگر مراحلی وجود دارد که بطور متوالی رخ می نمایند . مراحلی که در دو...

ادامه مطلب