بایگانی برچسب ها: پيامدهای فرار دختران از خانه

دانلود پروژه نگاهی به علل و پيامدهای فرار دختران از خانه

دانلود پروژه نگاهی به علل و پيامدهای فرار دختران از خانه

نگاهی به علل و پيامدهای فرار دختران از خانه فهرست مطالب نيلوفرانی که در مرداب می بالند! 4 60 درصد دختران فراری از هفته اول مورد تعرض قرار می گيرند 5 هروئين و ترياک بيشترين مواد مصرفی دختران فراری 7 بيش از 30 درصد دختران فراری در خانه مورد تعرض قرار گرفته‌اند 7 والدين، 70 درصد در فرار دختران از خانه مقصرند 9 افزايش 20 درصدی آمار دختران فراری و زنان آسيب ديده 10 باندهای فساد، 90 درصد دختران فراری را شکار می کنند 11 رسانه ها به فرار دختر...

ادامه مطلب