بایگانی برچسب ها: پيامدهای فرار دختران از خانه

دانلود پروژه نگاهی به علل و پیامدهای فرار دختران از خانه

دانلود پروژه نگاهی به علل و پیامدهای فرار دختران از خانه

نگاهی به علل و پیامدهای فرار دختران از خانه فهرست مطالب نیلوفرانی که در مرداب می بالند! ۴ ۶۰ درصد دختران فراری از هفته اول مورد تعرض قرار می گیرند ۵ هروئین و تریاک بیشترین مواد مصرفی دختران فراری ۷ بیش از ۳۰ درصد دختران فراری در خانه مورد تعرض قرار گرفته‌اند ۷ والدین، ۷۰ درصد در فرار دختران از خانه مقصرند ۹ افزایش ۲۰ درصدی آمار دختران فراری و زنان آسیب دیده ۱۰ باندهای فساد، ۹۰ درصد دختران فراری را شکار می کنند ۱۱ رسانه ها به فرار دخ...

ادامه مطلب