بایگانی برچسب ها: پيدايش اولين پليس منظم

دانلود مقاله نظم و نظمیه در گذشته

دانلود مقاله نظم و نظمیه در گذشته

نظم و نظمیه در گذشته (دور قاجاریه) مقدمه تکامل پلیس وقتی انسان از حالت توحش به دایره مدنیت قدم نهاد و قبائل و اجتماعات بشری به تدریج افزوده شد در پناه قانون بهتر می توانست از بهره کار و مهارت خویش برخوردار گردد. مردم در روزگار قدیم اختلافات و دعاوی خویش را از راه منازعه فیصله می دادند. کسی که بازوی قوی تر داشت قانون رادر چنگ داشت. دعاوی ناشی از اموال روز به روز افزایش یافت ولی نحوه تصفیه اختلافات از راه منازعه که هم کهنه و قدیمی شده و هم زی...

ادامه مطلب