بایگانی برچسب ها: پيدايش اولين پليس منظم

دانلود مقاله نظم و نظميه در گذشته

دانلود مقاله نظم و نظميه در گذشته

نظم و نظميه در گذشته (دور قاجاريه) مقدمه تکامل پليس وقتي انسان از حالت توحش به دايره مدنيت قدم نهاد و قبائل و اجتماعات بشري به تدريج افزوده شد در پناه قانون بهتر مي توانست از بهره کار و مهارت خويش برخوردار گردد. مردم در روزگار قديم اختلافات و دعاوي خويش را از راه منازعه فيصله مي دادند. کسي که بازوي قوي تر داشت قانون رادر چنگ داشت. دعاوي ناشي از اموال روز به روز افزايش يافت ولي نحوه تصفيه اختلافات از راه منازعه که هم کهنه و قديمي شده و هم زي...

ادامه مطلب