بایگانی برچسب ها: پيشرفت صنعتي جوامع و ارتباط آن با جرم

دانلود مقاله پیشرفت صنعتی جوامع و ارتباط آن با جرم

دانلود مقاله پیشرفت صنعتی جوامع و ارتباط آن با جرم

پیشرفت صنعتی جوامع و ارتباط آن با جرم فهرست مطالب مقدمه مبحث اول- بررسی مفاهیم الف. پیشرفت و توسعه ب. پیشرفت و توسعه صنعتی ج. جرم ۱- تعریف جرم شناختی ۲- تعریف قانونی ۳- تعریف فقهی ۴- تعریف روانشناختی انسان و جرم مبحث دوم- پیشرفت صنعت و تاثیرات آن بر افزایش جرایم ۱- انفعال انسان ها در برابر تکنولوژی و گرایش به بزهکاری ۲- تنزل اخلاق و تاثر آن از پیشرفتهای صنعتی جوامع ۳- گسترش فقر به موازات توسعه ی صنعتی و اثرات آن به جرم ۴- بوجود آور...

ادامه مطلب