بایگانی برچسب ها: پيشرفت و تحول

دانلود پروژه مدیریت هتل

دانلود پروژه مدیریت هتل

مدیریت هتل فهرست موقعیت چهار هتل بزرگ ۱ هیلتون: دولوکس ۶ رقبا ۱۰ نسل جدید ۱۴ وضعیت جدید ۱۵ برزگراه ها ۱۷ کمپانی هالیدکس Holidex 18 ایجاد تنوع ۱۸ قطعات محدود ۲۰ توسعه ۲۲ بازرگانان و مسافران ۲۳ ایده آل ها ۲۳ پیشرفت و تحول ۲۵ قرار دادهای مدیریت ۲۵ هدف های مدیریت ۲۹ روابط عمومی‌مدیریت ۳۱ ارتباطات مدیریت ۳۲ لابی ۳۳ عملیات ارتباط جمعی ۳۴ روابط عمومی‌ ۳۶ بررسی سیاست خارجی بخش روابط عمومی‌ ۳۶ در زیر به چند نمونه از انواع تبلیغات اشاره می‌شو...

ادامه مطلب