بایگانی برچسب ها: پيشرفت و تحول

دانلود پروژه مدیریت هتل

دانلود پروژه مدیریت هتل

مدیریت هتل فهرست موقعيت چهار هتل بزرگ 1 هيلتون: دولوكس 6 رقبا 10 نسل جديد 14 وضعيت جديد 15 برزگراه ها 17 كمپاني هاليدكس Holidex 18 ايجاد تنوع 18 قطعات محدود 20 توسعه 22 بازرگانان و مسافران 23 ايده آل ها 23 پيشرفت و تحول 25 قرار دادهاي مديريت 25 هدف هاي مديريت 29 روابط عمومي‌مديريت 31 ارتباطات مديريت 32 لابي 33 عمليات ارتباط جمعي 34 روابط عمومي‌ 36 بررسي سياست خارجي بخش روابط عمومي‌ 36 در زير به چند نمونه از انواع تبليغات اشاره مي‌شود 45 آيا گ...

ادامه مطلب