بایگانی برچسب ها: پيشينه تاريخي نظريه مطابقت صدق

دانلود پروژه حق و صدق

دانلود پروژه حق و صدق

حق و صدق فهرست مطالب فصل اول مقدمه و پيشينه تاريخي بخش اول: مقدمه و كليات و معاني حق و صدق نزد حكماي اسلامي بخش دوم: پيشينه تاريخي نظريه مطابقت صدق بخش سوم: آيا نظريه مطابقت تعريف صدق است يا ملاك آن بخش اول: مقدمه و كليات و معاني حق و صدق نزد حكماي اسلامي 1- مقدمه و كليات 1-1 مقدمه فلسفه شناخت واقعيت است كه به وسيله فاعل شناسايي (ذهن) صورت مي‌گيرد و در قالب عناصر زباني (الفاظ) بيان مي شود. بنابراين در پديده شناخت سه عامل هستي، فاعل شنا...

ادامه مطلب