بایگانی برچسب ها: پيشينه سفال و سفالگري در ايران

دانلود مقاله نقوش سنتی ایران

دانلود مقاله نقوش سنتی ایران

دانلود مقاله نقوش سنتی ایران چکیده ای از مطالب در زندگی روزانه افراد مبتکر ، دقایق و مواقعی هست که به ایجاد طرح و شکل دست می برند و با نوک قلم، شکلهای آشنا و مکرر به وجود می آورند و از این راه به شکلهای تازه راه می یابند . زیرا از راه تکرارها و خطوط هرز کشیدن یا خطوط موازی و متقاطع به وجود آوردن ، میان آنها را نقطه گذاری کردن ، نقطه ها را پهلوی هم یا دور از هم قرار دادن ، شکلهای تازه به وجود می آید.بشر اولیه از آنگاه که چشم به طبیعت دوخت...

ادامه مطلب