بایگانی برچسب ها: پيشينه سفال و سفالگري در ايران

دانلود مقاله نقوش سنتي ايران

دانلود مقاله نقوش سنتي ايران

دانلود مقاله نقوش سنتي ايران چکیده ای از مطالب در زندگي روزانه افراد مبتكر ، دقايق و مواقعي هست كه به ايجاد طرح و شكل دست مي برند و با نوك قلم، شكلهاي آشنا و مكرر به وجود مي آورند و از اين راه به شكلهاي تازه راه مي يابند . زيرا از راه تكرارها و خطوط هرز كشيدن يا خطوط موازي و متقاطع به وجود آوردن ، ميان آنها را نقطه گذاري كردن ، نقطه ها را پهلوي هم يا دور از هم قرار دادن ، شكلهاي تازه به وجود مي آيد.بشر اوليه از آنگاه كه چشم به طبيعت دوخت...

ادامه مطلب