بایگانی برچسب ها: پيشينه كودك خياباني و كار

مقاله مقایسه هوش و هیجان کودکان عادی و کودکان کار

مقاله مقایسه هوش و هیجان کودکان عادی و کودکان کار

بررسی مقایسه هوش و هیجان کودکان عادی و کودکان کار و خیابان خلاصه پژوهش پژوهش فوق بررسی مقایسه ای هوش هیجانی کودکان کار و خیابان و کودکان عادی شهر تهران که سن آنها بین ۱۰ تا ۱۵ سال است و به صورت در دسترس مورد سنجش قرار گرفته اند. محقق در این پژوهش با توجه به الگوی مایرو سالوری (۱۹۹۰) مصاحبه‌ای را به صورت ساخت وار و باز پاسخ طراحی کرده که شامل پنج حیطه بود (خودانگیزی، خودآگاهی اداره هیجانها هم حسی و تنظیم روابط). برای تجزیه و تحلیل از رو...

ادامه مطلب