بایگانی برچسب ها: پيش زمينه و ضرورت نياز به دگرگوني

دانلود پروژه مهندسی مجدد سازمانها

دانلود پروژه مهندسی مجدد سازمانها

دانلود پروژه مهندسی مجدد سازمانها فهرست مطالب مهندسي مجدد سازمانها 1 مقدمه 8 پيش گفتار نويسنده 8 قسمت اول 13 تلاش براي دگرگون سازي 13 1 13 مقدمه 13 1 ـ مهندسي مجدد سازمانها چيست ؟ 13 مورد كاوي 2 15 بانك آمريكا و ايتاليا  ( ايتاليا )‌ : 15 مقدمه : 15 پيش زمينه و ضرورت نياز به دگرگوني 15 گامهاي نخستين : تعريف چشم انداز آينده ( نيمة اول سال 1988 ) 17 برنامه ريزي  تفصيلي استقرار و پياده سازي دگرگوني 18 ( نيمة دوم سال 1988 تا  اواسط سال 198...

ادامه مطلب