بایگانی برچسب ها: پژمردگي آوندي گوجه فرنگي.doc

دانلود پاورپوینت پژمردگی آوندی گوجه فرنگی

دانلود پاورپوینت پژمردگی آوندی گوجه فرنگی

پاورپوینت پژمردگی آوندی گوجه فرنگی دوعلت اصلی دچار شدن به بیماری  پژمردگی وپلاسیده شدن گوجه فرنگی مربوط به پژمردگی ناشی از فوزاریوم و قارچ ناشی از آفت گیاهی می باشد. پژمردگی فوزاریومی در بین این دو بیماری متداولتر است در  kansasبه طور کلی در نیمه تابستان زمانی که هوا و خاک درجه حرارت بالایی دارند اتفاق می افتد. نخستین گیاهان مریض در برگهای پیر به صورت زرد شدن گسترش می یابند(آنها نزدیک سطح زمین).اغلب این زردی به یک طرف گیاه یا برگچه های مسط...

ادامه مطلب