بایگانی برچسب ها: پژوهش بررسي مقايسه ميزان افسردگي دختران و پسران داشجو

دانلود پژوهش بررسی مقایسه میزان افسردگی دختران و پسران داشجو

دانلود پژوهش بررسی مقایسه میزان افسردگی دختران و پسران داشجو

بررسی مقایسه میزان افسردگی دختران داشجو وپسران دانشجو چکیده پژوهش حاضر به منظور بررسی مقایسه میزان افسردگی دختران داشجو وپسران دانشجو صورت گرفته است. جامعه آماری شامل کیله دانشجویان دختر وپسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز می­باشد.نمونه پژوهش شامل ۶۰ نفر بوده که ۳۰ نفر از دختران و ۳۰ نفر از پسران دانشجو بوده که این پژوهش به روش نمونه­گیری پس رویدادی از نوع (علی- مقایسه­ای ) انجام گرفته است و با استفاده از آزمون افسردگی «بک» پژوهش انجا...

ادامه مطلب