بایگانی برچسب ها: پژوهش عوامل موثر بر گسترش روحیه خدمتگذاری در جامعه

دانلود پژوهش عوامل موثر بر گسترش روحیه خدمتگذاری در جامعه

دانلود پژوهش عوامل موثر بر گسترش روحیه خدمتگذاری در جامعه

عوامل موثر بر گسترش روحیه خدمتگذاری در جامعه خدمتگذاری انسان موجودی اجتماعی است و در جمع ، استعدادش شکوفا می گردد انسان ها ، همانند سنگ هایی نیستند از یکدیگر بی خبر و باهم بی ارتباط بلکه مانند حلقات یک زنجیره اند که حیات و قوامشان در گرو پیوستگی و وابستگی است . به همین جهت ، در فرهنگ بشری ، همواره به این مسئله توجه گردیده و به تعبیرهای گوناگون ، جامعه ی انسانی به این سو فرا خوانده شده است و اندیشه وران و مصلحان ، با بیان و قلم ، مردم را ب...

ادامه مطلب