بایگانی برچسب ها: پیاده سازی الگوریتم FLB

دانلود پروژه پیاده سازی الگوریتم FLB

دانلود پروژه پیاده سازی الگوریتم FLB

پیاده سازی الگوریتم FLB Fast Load Balancing for Distributed- Memory Machines فهرست مطالب فصل اول : مقدمه ۱-۱مفهوم گرید ۱-۲طبقه بندی گرید ۳-۱ ارزیابی گرید ۱-۴کاربردگرید ۱-۵ تعریف زمانبندی گرید ۱-۶ مروری بر تحقیقات گذشته ۱-۷ مفهوم اصطلاحات به کار برده شده ۱-۸ نمای کلی پایان نامه فصل دوم:زمانبندی کارها در سیستم های توزیع شده ۲-۱ زمانبندی کلاستر و ویژگیهای آن ۲-۲ زمانبندی گرید و ویژگیهای آن ۳-۲ رده بندی الگوریتم های زمانبندی گرید ۲-۳-۱ زمانب...

ادامه مطلب