بایگانی برچسب ها: پیامدهای اعتقاد به داشتن کنترل

دانلود مقاله فرسودگی شغلی و اشتغال

دانلود مقاله فرسودگی شغلی و اشتغال

مقاله فرسودگی شغلی و اشتغال فهرست مطالب مقدمه و بیان کلی موضوع اشتغال بخش مهمی از هویت اجتماعی افراد را می سازد و از مباحث عمده محافل و جوامع در عصر کنونی است. دارندگان مشاغل مختلف، ضمن انجام کار به طور روزمره با مشکلاتی از قبیل سختی کار، ازدحام ارباب رجوع، مسائل سازگاری با محیط کار، کارفرما، همکاران و استرس انجام امور محوله می باشند که در دراز مدت سبب بروز اختلالات روانی و جسمانی می شوند. سَندرُم فرسودگی شغلی، مجموعه علائمی است که با تغ...

ادامه مطلب