بایگانی برچسب ها: پیامدهای بهبود کیفیت و بهره وری

دانلود پروژه سازمانهای کامیاب امروز – سازمانهای یادگیرنده و دانش آموز

دانلود پروژه سازمانهای کامیاب امروز – سازمانهای یادگیرنده و دانش آموز

سازمانهای کامیاب امروز – سازمانهای یادگیرنده و دانش آموز تعریف سازمان عبارت است از کوشش جمعی و عمدی عده ای از افراد بر اساس روابط منظم و منطقی برای رسیدن به هدف مشترکی که هر یک از افراد به تنهایی از رسیدن به آن عاجزند با یکدیگر همکاری و مساعدت می نمایند.سازمانهای یادگیرنده سازمانهایی هستند که در آنها افراد به طور مستمر تواناییهای خود را افزون می سازند تا به نتایجی که مدنظر است دست یابند، جایی که الگوهای جدید تفکر رشد می یابند، اندیش...

ادامه مطلب