بایگانی برچسب ها: پیشینه تاریخی هیات منصفه

دانلود پژوهش ضرورت ايجاد هيأت منصفه در برخي محاكم كيفري

دانلود پژوهش ضرورت ايجاد هيأت منصفه در برخي محاكم كيفري

ضرورت ايجاد هيأت منصفه در برخي محاكم كيفري پیش گفتار نهاد هیات منصفه قدمتی دیرینه دارد، ولی به دلیل جدید بودن آن در حقوق ایران و روشن نشدن مبانی فقهی اش هنوز جایگاه واقعی خود را بازنیافته است. انتخاب مردمی اعضای هیات منصفه، توجه قاضی به رای آنها، تخصص قاضی نداشتن و دخالت نکردن اعضای این هیات در قضاوت، از جمله شروطی است که با توجه به تحولاتی که در ماهیت این نهادها پدید آمده است، امروزه باید رعایت گردد.پایبندی به این شروط در حقوق ایران، وقتی ...

ادامه مطلب