بایگانی برچسب ها: پیمون در ایران

دانلود روش تحقیق روش تحقیق تناسبات در معماری مسکونی ایران

دانلود روش تحقیق روش تحقیق  تناسبات در معماری مسکونی ایران

دانلود روش تحقیق روش تحقیق  تناسبات در معماری مسکونی ایران فهرست مطالب چکیده فصل اول مقدمه فصل دوم ادبیات پژوهش Scale، مقياس، تناسب كاربرد مقياس براي بر هم زدن تصورات: استفاده از مقياس براي بيان مفهوم: اصول کلاسیک معماری ایران: پرهیز از بیهودگی: نیارش: خود بسندگی: درونگرایی: شناخت معماري سنتي ایران: مطالبی پیرامون تناسبات طلایی و انسانی در معماری: تناسبات طلائی: تناسبات در یونان: تناسبات طلائی از نظر هندسی: تناسبات انسانی: مقیاس عمومی: مقیاس انسانی : پیم...

ادامه مطلب