بایگانی برچسب ها: چارچوب کاری احضار سرویس وب

دانلود پروژه معماری سرویس گرا

دانلود پروژه معماری سرویس گرا

دانلود پروژه معماری سرویس گرا دانلود پروژه معماری سرویس گرا معماری سرویس گرا به عنوان یکی از آخرین دستاوردها در تولید نرم افزار، به نظر می رسد، در سالهای آتی معماری غالب صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات باشد. علت بوجود آمدن این معماری، ایده ای بود که در ذهن تعدادی از معماران آن وجود داشت و آن نرم افزار به عنوان سرویس بود. در مدل نرم افزار به عنوان سرویس شما نرم افزار خود را بگونه ای طراحی می کنید ……………R...

ادامه مطلب