بایگانی برچسب ها: چارچوب کاری احضار سرویس وب

دانلود پروژه معماری سرویس گرا

دانلود پروژه معماری سرویس گرا

     معماری سرویس گرا فهرست مطالب      پیش گفتار     چکیده     فصل اول     1-1-         مقدمه     1-1-1     – معماری سرویس گرا چیست؟     2-1-1- ویژگی های سیستم های مبتنی بر معماری سرویس گرا     3-1-1- آماده شدن برای معماری سرویس گرا     2-1- معرفی     3-1- ویژگیهای سرویس و محاسبات سرویس گرا     4-1- نرم افزار به عنوان سرویس     5-1- مفهوم معماری سرویس گرا     6-1- معماری سرویس گرای مقدماتی     7-1- معماری سرویس گرای توسعه یافت...

ادامه مطلب