بایگانی برچسب ها: چالشهاي فرهنگي مخابرات كشور

دانلود مقاله نقش فرهنگ در سازماندهی شرکت مخابرات

دانلود مقاله نقش فرهنگ در سازماندهی شرکت مخابرات

نقش فرهنگ  در سازماندهی شرکت مخابرات فهرست مطالب مقدمه: تاریخچه مخابرات اولیه تلگراف و تلفن رادیو و تلویزیون شبکه‌های کامپیوتری و اینترنت فرهنگ در مخابرات چالشهاي فرهنگي مخابرات كشور لزوم گسترش فرهنگ سازی در خصوصی سازی وظایف و اختیارات دفتر وزارتی: منابع: مقدمه: روابط‌عمومی و اموربین‌الملل شرکت مخابرات ایران که متولی بخش «ارتباط» و «فرهنگ» در شرکت مخابرات ایران است، با این هدف که فعالیت‌های فرهنگی خود را گسترش دهد و یک «مجتمع علمی-فرهنگی...

ادامه مطلب