بایگانی برچسب ها: چاي از نظر گياه‌شناسي

دانلود مقاله صنعت چای

دانلود مقاله صنعت چای

دانلود مقاله صنعت چای مقدمه نام این کتاب، تاریخ صنایع چایکاری و چایسازی، در ایران است و تاریخ چای در کتاب‌های دیگران نیز آمده است، اما کارشناسان و دست‌اندرکاران چای ایران سال‌هاست برای مطالعه و پژوهش در برنامه‌ریزی و اجرای امور چای می‌کوشند و به کشورهای مختلف چای‌خیز جهان مسافرت می‌نمایند و نتایج تحقیقات و مشاهدات خود را نیز در نشریات وزارت کشاورزی و سازمان چای نوشته و در سمینارها بیان داشته‌اند.بدون شک، نتیجه زحمات آنان قابل تقدیر است و س...

ادامه مطلب