بایگانی برچسب ها: چدن خاكستري

دانلود پروژه متالوگرافی

دانلود پروژه متالوگرافی

متالوگرافی فهرست مطالب عنوان: چدن خاکستری کم کربن.. ۱ چکیده: آزمایش و بررسی ساختار میکروسکوپی چدن خاکستری کم کربن.. ۱ مقدمه. ۲ اهمیت متالوگرافی.. ۲ هدف از پولیش کردن و اچ کردن.. ۳ شرح آزمایش (نحوه انجام کار) ۳ نتیجه آزمایش: ۵ چدن خاکستری.. ۵ چدنهای خاکستری.. ۸ بحث و بررسی در مورد چدنهای خاکستری: ۸ تغییر کربن معادل در چدنهای خاکستری: ( بحث و بررسی) ۹ نتیجه کار. ۱۰ چدن‌ها Castiron. 10 چدن نشکن.. ۱۱ چدن داکتیل. ۱۲ هدف آزمایش: بررسی ری...

ادامه مطلب