بایگانی برچسب ها: چرا كارآ‏فريني در روستا؟

دانلود مقاله توسعه كارآفريني روستايي

دانلود مقاله توسعه كارآفريني روستايي

توسعه كارآفريني روستايي فهرست مطالب  مقدمه چرا كارآ‏فريني در روستا؟ كارآفريني روستايي چيست؟ يافته‌هاي كليدي و راهكارهاي توسعه كارآفريني روستايي رويكرد خوشه‌اي چيست؟ مراجع و منابع  مقدمه مطالعه برنامه‌ها, استراتژي‌ها, سياست‌ها و راهكارهاي مختلف توسعه (در سطوح مختلف) همراه با بررسي تجربه عملي كشورهاي مختلف در زمينه توسعه روستايي و توسعه كارآفريني و اشتغالزايي در روستاها, درس‌ها و نكات كليدي بسيار مهمي را پيش روي ما گذاشته است. اگرچه الزاماً نمي...

ادامه مطلب