بایگانی برچسب ها: چشم انداز تاريخي صدا و بيان

دانلود پروژه صدا و بیان برای بازیگر

دانلود پروژه صدا و بیان برای بازیگر

دانلود پروژه صدا و بیان برای بازیگر فهرست مطالب مقدمه ۱ بخش اول: تاریخچه ۸ – چشم انداز تاریخی صدا و بیان ۸ – زبان در تاتر ۳۰ بخش دوم: تکلم ۵۱ – اندامهای گفتار ۵۲ – آوای کلام زبان فارسی ۶۲ – توصیف آوایی مصوت ها و صامت ها ۶۵ – تبیین تمایز صدا و گفتار ۷۱ – تولید صدا ۷۲ – تنفس(کلیات) ۷۷ – تمرین ها ۸۰ بخش سوم: عناصر آواهنگ(لحن) ۱۱۰ – کیفیت ۱۱۲ – قدرت ۱۱۶ – زمان ۱۲۱ &...

ادامه مطلب