بایگانی برچسب ها: چشم انداز تاريخي صدا و بيان

دانلود پروژه صدا و بیان برای بازیگر

دانلود پروژه صدا و بیان برای بازیگر

دانلود پروژه صدا و بیان برای بازیگر فهرست مطالب مقدمه 1 بخش اول: تاريخچه 8 – چشم انداز تاريخي صدا و بيان 8 – زبان در تاتر 30 بخش دوم: تكلم 51 – اندامهاي گفتار 52 – آواي كلام زبان فارسي 62 – توصيف آوايي مصوت ها و صامت ها 65 – تبيين تمايز صدا و گفتار 71 – توليد صدا 72 – تنفس(كليات) 77 – تمرين ها 80 بخش سوم: عناصر آواهنگ(لحن) 110 – كيفيت 112 – قدرت 116 – زمان 121 –...

ادامه مطلب