بایگانی برچسب ها: چك در قلمرو حقوق تجارت بين الملل

دانلود مقاله چک در قلمرو حقوق تجارت بین الملل

دانلود مقاله چک در قلمرو حقوق تجارت بین الملل

چک در قلمرو حقوق تجارت بین الملل چک در قلمرو حقوق تجارت بین الملل چک مثل سایراسناد تجاری، بویژه برات، در قلمرو تجارت بین المللی منشاء بروز تعارضات عدیده ای است. وقتی صادر کنند‏ه ایرانی، چکی در وجه یک تبعه خارجی عهده بانک ایرانی صادر می کند و یا بر عکس، تبعه خارجی چکی در وجه یک ایرانی عهده بانک خارجی در وجه تبعه دیگر خارجی صادر می شود ولی پیوندی با ایران دارد – مثل این که به نفع یک ایرانی ظهر نویسی شده و یا از یکی از ظهر نویسان ایرا...

ادامه مطلب