بایگانی برچسب ها: چك در قلمرو حقوق تجارت بين الملل

دانلود مقاله چك در قلمرو حقوق تجارت بين الملل

دانلود مقاله چك در قلمرو حقوق تجارت بين الملل

چك در قلمرو حقوق تجارت بين الملل چك در قلمرو حقوق تجارت بين الملل چك مثل سايراسناد تجاري، بويژه برات، در قلمرو تجارت بين المللي منشاء بروز تعارضات عديده اي است. وقتي صادر كنند‏ة ايراني، چكي در وجه يك تبعة خارجي عهدة بانك ايراني صادر مي كند و يا بر عكس، تبعة خارجي چكي در وجه يك ايراني عهدة بانك خارجي در وجه تبعة ديگر خارجي صادر مي شود ولي پيوندي با ايران دارد – مثل اين كه به نفع يك ايراني ظهر نويسي شده و يا از يكي از ظهر نويسان ايرا...

ادامه مطلب