بایگانی برچسب ها: چهارشنبه آخر سال

دانلود مقاله چهارشنبه آخر سال

دانلود مقاله چهارشنبه آخر سال

چهارشنبه آخر سال فهرست مطالب مقدمه: ۱ فال گوشی‌، فال کوزه: ۸ اهدای آجیل و شیرینی در شب جشن سوری : ۹ چهارشنبه سوری در شهرهای مختلف ایران ۱۵ مازندران ۱۹ توضیح کلمات و واژهها: ۲۴ منابع و مآخذ: ۲۵ مقدمه: در روز شمار ایرانیان باستان هریک از سی‌روز ماه را نامی است که نام دوازده ماه سال نیز در میان آنهاست ، ایرانیان باستان در هر ماه که نام روز با نام ماه برهم منطبق و یکی می‌شدند آن را به فال نیک گرفته و آن روز را جشن می‌گرفتند ، اغلب جشنهای ا...

ادامه مطلب