بایگانی برچسب ها: چهارشنبه آخر سال

دانلود مقاله چهارشنبه آخر سال

دانلود مقاله چهارشنبه آخر سال

چهارشنبه آخر سال فهرست مطالب مقدمه: 1 فال گوشي‌، فال كوزه: 8 اهداي آجيل و شيريني در شب جشن سوري : 9 چهارشنبه سوری در شهرهای مختلف ايران 15 مازندران 19 توضیح کلمات و واژهها: 24 منابع و مآخذ: 25 مقدمه: در روز شمار ايرانيان باستان هريك از سي‌روز ماه را نامي است كه نام دوازده ماه سال نيز در ميان آنهاست ، ايرانيان باستان در هر ماه كه نام روز با نام ماه برهم منطبق و يكي مي‌شدند آن را به فال نيك گرفته و آن روز را جشن مي‌گرفتند ، اغلب جشنهاي ايرا...

ادامه مطلب