بایگانی برچسب ها: چهار طرح ضرب کننده RNS

دانلود پروژه مقایسه چهار طرح ضرب کننده RNS

دانلود پروژه مقایسه چهار طرح ضرب کننده RNS

مقایسه چهار طرح ضرب کننده RNS فهرست مطالب 1- مقدمه 1 1-1 سيستم عددي باقيمانده 1 1-2 قضيه باقي مانده هاي چيني 2 1-3 كاربردهاي RNS 3 2- روشهاي ضرب پيمانه اي  5 2-1 روش مونتگمري 5 2-2 بررسي اجمالي روشهاي موجود پياده سازي ضرب در RNS 6 2-3 نكاتي پيرامون چهار طرح مورد نظر 7 3- طرح اول 8  3-1 مقدمه 8  3-2 بررسي سوابق 8  3-3 الگوريتم 9  3-4 پياده سازي سخت افزاري 10 3-5 محاسبه پيچيدگي مساحت و تأخير طرح اول 13 4- طرح دوم 15 4-1 مقدمه 15 4-2 ...

ادامه مطلب