بایگانی برچسب ها: چهار طرح ضرب کننده RNS

دانلود پروژه مقایسه چهار طرح ضرب کننده RNS

دانلود پروژه مقایسه چهار طرح ضرب کننده RNS

مقایسه چهار طرح ضرب کننده RNS فهرست مطالب ۱- مقدمه ۱ ۱-۱ سیستم عددی باقیمانده ۱ ۱-۲ قضیه باقی مانده های چینی ۲ ۱-۳ کاربردهای RNS ۳ ۲- روشهای ضرب پیمانه ای  ۵ ۲-۱ روش مونتگمری ۵ ۲-۲ بررسی اجمالی روشهای موجود پیاده سازی ضرب در RNS ۶ ۲-۳ نکاتی پیرامون چهار طرح مورد نظر ۷ ۳- طرح اول ۸  ۳-۱ مقدمه ۸  ۳-۲ بررسی سوابق ۸  ۳-۳ الگوریتم ۹  ۳-۴ پیاده سازی سخت افزاری ۱۰ ۳-۵ محاسبه پیچیدگی مساحت و تأخیر طرح اول ۱۳ ۴- طرح دوم ۱۵ ۴-۱ مقدمه ۱۵ ...

ادامه مطلب