بایگانی برچسب ها: چک برگشتی حقوقی

دانلود کارتحقیقی صدور چک از حساب مسدود

دانلود کارتحقیقی صدور چک از حساب مسدود

دانلود کارتحقیقی صدور چک از حساب مسدود دانلود کارتحقیقی صدور چک از حساب مسدود ماهیت تصنعی و قراردادی جرم صدور چک پرداخت نشده در طول عمر هفتاد ساله آن عاملی بوده که هرچند مدت یک بار اصلاحاتی در آن صورت گیرد. در آخرین اصلاحاتی که در قانون صدور چک در تاریخ ۲/۶/۱۳۸۲ توسط مجلس شورای اسلامی صورت گرفته، برخی امور تکراری و برخی در نوع خود بی سابقه است. صدور چک از حساب مسدود مقاله حاضر پس از شمارش تغییرات انجام شده در اصلاحیه اخیر، یکی از مهم ت...

ادامه مطلب