بایگانی برچسب ها: چک سوئیچ

دانلود گزارش کارآموزی مخابرات

دانلود گزارش کارآموزی مخابرات

دانلود گزارش کارآموزی مخابرات فهرست مطالب مقدمه ۱ نمودار سازمانی ۲ انواع انتقال ۳ انواع مراکز ۴ انواع سو ئیچینگ ۶ سیگنالینگ ۶ مراکز تلفن۷ مکانیزم مخابرات ۱۰ واحد سوئیچ ۱۱ کارتهای موجود در سوئیچ ۱۱ چک سوئیچ۱۲ راه اندازی یک  مرکز۱۳ شبکه های خصوصی مجازی (VPN) دسته بندی VPN بر اساس رمز نگاری ۱۷ دسته بندی VPN بر اساس لایه پیاده سازی ۱۷ دسته بندی VPN بر اساس کارکرد تجاری۱۹ مختصری درباره تئوری VPN19 پیاده سازی VPN20 پرتکل های مورد استفاده۲۱…...

ادامه مطلب