بایگانی برچسب ها: چگونگي پيدايش قلمكار

دانلود مقاله هنر قلمکاری در ایران

دانلود مقاله هنر قلمکاری در ایران

هنر قلمکاری در ایران فهرست مقدمه ۳ تاریخچه ۷ چگونگی پیدایش قلمکار ۱۴ قالب و قالب تراشی و ذکر نامی از چند استاد شاخص قالب تراش ۱۷ انواع چوب مصرفی برای قالب ۱۸ مراحل ساخت قالب ۱۸ چگونگی تولید قملکار ۲۶ انجام عملیات چاپ قلمکار ۳۰ چاپ رنگ قرمز و طرز تهیه آن ۳۲ چاپ رنگ آبی (نیلی) و طرز تهیه آن ۳۶ رنگ زرد ۳۹ رنگ سبز ۴۰ درباره گازری یا شستن و آب دادن پارچه های قلمکار ۴۲ ثابت کردن رنگ های طبیعی و شیمیایی ۴۵ اطلاعات کلی راجع به ثبات رنگ د...

ادامه مطلب