بایگانی برچسب ها: چگونگی انتقال نیروی برق از نیروگاه تا توزیع برق

پروژه چگونگی انتقال نیروی برق

پروژه چگونگی انتقال نیروی برق

دانلود پروژه چگونگی انتقال نیروی برق از نیروگاه تا توزیع برق   فهرست مطالب * خلاصه گزارش  ۱ * مقدمه۲ * تاریخچه صنعت برق۳ * فصل اول: آشنایی با پستهای فشار قوی در صنعت برق ۶ * مقدمه۷ * (۱-۱) انواع پست ها از نظر ولتاژ۹ * (۱-۱-۱)پستهای بالابرنده ولتاژ۹ * (۲-۱-۱) پستهای کاهنده ولتاژ یا توزیع۹ * (۳-۱-۱) پستهای کلیدی۹ * (۲-۱) انواع پستها از نظر قرار گرفتن تجهیزات۹ * (۱-۲-۱) پستهای فضای باز۹ * (۲-۲-۱) پستهای فضای بسته۱۰ * (۳-۱) اجزای تشکیل...

ادامه مطلب