بایگانی برچسب ها: چگونگی حل تصادم توسط خواننده

دانلود پروژه بررسی سیستم RFID

دانلود پروژه بررسی سیستم RFID

بررسی سیستم RFID فهرست مطالب * چکیده * مقدمه   ۱ * فصل اول  بررسی نرم افزاری سیستم RFID و عملکرد EPC در آن۴ * مشخصات سامانه RFID4 * ۱-۱- انواع برچسب های RFID 6 * ۲-۱- بررسی دستگاه خواننده۸ * ۳-۱- میان افزارRFID 10 * ۴-۱-مشاهدات دستگاه خواننده۱۴ * ۵-۱-فیلتر کردن رویداد۱۷ * ۶-۱- معرفی EPC18 * ۷-۱- سرویس نامگذاری اشیا۲۴ * ۸-۱- بررسی عملکرد زنجیره EPC26 * فصل دوم   بررسی سخت افزاری سیستم های RFID ، فرکانس ها و استانداردهای موجود۲۸ * اصول فناوری ...

ادامه مطلب