بایگانی برچسب ها: کارآموزی شرکت هواپیمایی و جهانگردی پرواز آسای شرق

دانلود گزارش کارآموزی شرکت هواپیمایی و جهانگردی پرواز آسای شرق

دانلود گزارش کارآموزی شرکت هواپیمایی و جهانگردی پرواز آسای شرق

دانلود گزارش کارآموزی شرکت هواپیمایی و جهانگردی پرواز آسای شرق دفاتر خدمات مسافرتي و جهانگردي به عنوان عنصري واسطه ميان عرضه کنندگان اصلي خدمات همچون تورگردانان يا شرکت هاي حمل و نقل و هتل‌ها از يک سو و گردشگران متقاضي سفر از طرف ديگر عمل مي‌کنند. آنها در واقع پيشاني مواجهه نخستين متقاضيان با صنعت جهانگردي به شمار مي‌روند. توفيق يا عدم توفيق اين واسطه‌ها بر موفقيت يا شکست برنامه‌هاي مقاصد گردشگري و عرضه کنندگان خدمات گردشگري به شدت تأثيرگذار است....

ادامه مطلب