بایگانی برچسب ها: کارآموزی شرکت هواپیمایی

دانلود کارآموزی شرکت هواپیمایی

دانلود کارآموزی شرکت هواپیمایی

دانلود کارآموزی شرکت هواپیمایی دانلود کارآموزی شرکت هواپیمایی شرکت فرودگاههای کشور به موجب مصوبه شورایعالی اداری در تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۷۰ و به منظور نیل به اهداف و تکالیف مندرج در قانون توسعه کشور و در راستای رونق بخش حمل و نقل هوایی و تحول ساختاری در زمینه تفکیک تصدی از حاکمیت رسما‌ آغاز به کار نمود . این شرکت همانگونه که از ماده ۱ اساسنامه و اصلاحیه آن مستفاد می گردد با هدف بازرگانی نمودن سیستم عملیات اجرایی و بخش تصدی فعالیتها و وظایف سازم...

ادامه مطلب

دانلود گزارش کارآموزی شرکت هواپیمایی و جهانگردی پرواز آسای شرق

دانلود گزارش کارآموزی شرکت هواپیمایی و جهانگردی پرواز آسای شرق

دانلود گزارش کارآموزی شرکت هواپیمایی و جهانگردی پرواز آسای شرق دفاتر خدمات مسافرتي و جهانگردي به عنوان عنصري واسطه ميان عرضه کنندگان اصلي خدمات همچون تورگردانان يا شرکت هاي حمل و نقل و هتل‌ها از يک سو و گردشگران متقاضي سفر از طرف ديگر عمل مي‌کنند. آنها در واقع پيشاني مواجهه نخستين متقاضيان با صنعت جهانگردي به شمار مي‌روند. توفيق يا عدم توفيق اين واسطه‌ها بر موفقيت يا شکست برنامه‌هاي مقاصد گردشگري و عرضه کنندگان خدمات گردشگري به شدت تأثيرگذار است....

ادامه مطلب